Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4579-213
instrukcja symbole