Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4569-213
instrukcja symbole