Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4466-010
instrukcja symbole