Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4404-010
instrukcja symbole