Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4359-035
instrukcja symbole