Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4277-010
instrukcja symbole