Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4260-020
instrukcja symbole