Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4257-103
instrukcja symbole