Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4210-035
instrukcja symbole