Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4089-085
instrukcja symbole