Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4065-230
instrukcja symbole