Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4060-010
instrukcja symbole