Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4000-224
instrukcja symbole