Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4000-165
instrukcja symbole