Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3873-120
instrukcja symbole