Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3857-230
instrukcja symbole