Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3782-010
instrukcja symbole