Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3769-244
instrukcja symbole