Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3760-067
instrukcja symbole