Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3736-120
instrukcja symbole