Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3626-231
instrukcja symbole