Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3609-020
instrukcja symbole