Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3608-230
instrukcja symbole