Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3584-120
instrukcja symbole