Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3511-189
instrukcja symbole