Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3403-060
instrukcja symbole