Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3355-040
instrukcja symbole