Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3335-020
instrukcja symbole