Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3301-095
instrukcja symbole