Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3221-020
instrukcja symbole