Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3216-020
instrukcja symbole