Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3183-010
instrukcja symbole