Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3134-020
instrukcja symbole