Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3122-020
instrukcja symbole