Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3111-367
instrukcja symbole