Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3100-168
instrukcja symbole