Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3091-020
instrukcja symbole