Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3084-020
instrukcja symbole