Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3081-231
instrukcja symbole