Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3019-182
instrukcja symbole