Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3015-110
instrukcja symbole