Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3015-020
instrukcja symbole