Instrukcja użytkowania

Bluza - art. 2-3013-010
instrukcja symbole