Instrukcja użytkowania

- art. 0-0456-146
instrukcja symbole