Instrukcja użytkowania

- art. 0-0450-009
instrukcja symbole