Instrukcja użytkowania

- art. 0-0445-210
instrukcja symbole