Instrukcja użytkowania

- art. 0-0439-141
instrukcja symbole