Instrukcja użytkowania

- art. 0-0410-146
instrukcja symbole